Voordrachten

 

VVAD is zich ervan bewust dat ocs nog steeds een miskende stoornis is.

Om het taboe dat op ocs rust te helpen doorbreken willen wij graag voordrachten geven omtrent deze stoornis. We denken bijvoorbeeld aan scholen, verenigingen, ...

Wij willen benadrukken dat wij geen professionelen zijn, enkel ervaringsdeskundigen. In onze voordrachten schetsen we wel een kort stukje theorie over wat ocs in feite is, en we spreken ook over onze ervaring en over de behandeling.

Zo gaven we op maandag 22 maart 2010 een voordracht in Seniorama te Leuven. Er was tevens gelegenheid om nadien vragen te stellen. We verzorgden tevens ook al vorming voor mensen die in hun beroep regelmatig met mensen in contact komen die ocs kunnen hebben.

Wilt u een voordracht over ocs? Kan u een groep mensen samenbrengen die dit onderwerp interessant vinden? Dan kan u mailen naar voorzittervvad@proximus.be of voorzitter@vvad.be.

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,

Alex

Voorzitter VVAD