Hoe helpen?


Zoek je hulp?


OCS infofiche:


We willen benadrukken dat iedereen die symptomen heeft van een obsessief-compulsieve stoornis absoluut contact moet opnemen met de huisarts, psycholoog of psychiater. Alleen de ocs de baas worden is onbegonnen werk!


 • Eerste aanspreekpunt: de huisarts


 • Therapie mogelijk in een lokaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: Behandeling psycholoog 4-11 euro (afhankelijk van het inkomen), psychiater, ergotherapeut aanwezig. Adressen op https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

 • Behandeling mogelijk via psychologen / psychiaters met een privépraktijk of verbonden aan een ziekenhuis


 • Lijst dokters en psychologen die gespecialiseerd zijn in ocs:Dr Chris Bervoets: Psychiater - https://www.upckuleuven.be/nl/chris-bervoets


Gerrit Belis: Psycholoog - https://www.upckuleuven.be/nl/artsen-therapeuten/gerrit-belis


Angstcentrum Lanaken: Psyhiater/psycholoog - https://angstcentrum.be


Dr Piet Snoeck: Psychiater - https://www.azdelta.be/nl/arts/snoeck


Jan Callens: Psycholoog - https://www.planc-psycholoog.be/jan-callens


Hoe kan je omgaan met iemand die OCS heeft?


We gaan dit onderverdelen in een paar belangrijke punten, die we zelf heel goed kunnen verwoorden tgv onze ervaringsdeskundigheid:


 • Het is niet goed om de persoon op te zadelen met extra schuldgevoelens.Zeg niet tegen de patiënt: je doet dat jezelf aan. Dat is toch onzinnig, hoe zouden we dit onszelf aandoen, iets die ons emotioneel zo hard raakt, die zoveel tijd opslokt, die zo'n grote invloed heeft op het dagelijks functioneren,... het is niet de fout van de patiënt, hij moet ervan verzekerd worden dat hij of zij niet het probleem is, maar een probleem heeft. Er is een groot verschil hiertussen.


 • Gewoon tegen mensen met een dwangneurose zeggen dat zij moeten ophouden met wassen of met controleren, zal waarschijnlijk niet helpen. Er komt meer dan wilskracht bij kijken. Mensen met ocs kunnen zomaar niet stoppen met hun dwanghandelingen. Daarvoor is de dwang te sterk. Zoals eerder gezegd dienen patienten metmedicatie en gedrasgstherapiete proberen om verbetering te krijgen in hun situatie.


 • Een bekende valkuil bij ocs is het volgende: de patiënt wordt zodanig onzeker dat hij, zelf als hij zijn rituelen uitvoert, weinig gerustgesteld wordt. De neiging kan dan naar boven komen om door iemand anders gerustgesteld te worden. Vragen als, is dit ok, is er iets ergs gebeurd, ... komen dan op.Het is echter belangrijk te vermelden dat de dwangstoornis eigenlijk bij de persoon in kwestie moet blijven, en niet extra bij zijn omgeving. Eigenlijk mag de omgeving de patiënt niet helpen in zijn dwangrituelen, want zo worden zij ook slachtoffer. Als iemand de gewoonte zou ontwikkelen om geruststelling aan anderen te vragen, loopt dit later uit de hand, zodanig dat de patiënt eigenlijk afhankelijk wordt van zijn omgeving, wat een stap achteruit is!Ikzelf heb dit ook soms gehad, dat ik mijn moeder vroeg, is het ok, of dat ik nu aan mijn vrouw geruststelling vraag. Maar ik probeer dat te beperken. Meer informatie over het vragen van geruststelling is te vinden in het boek van dr Lee Baer, hoogleraar, in zijn boek Alles Onder Controle.


 • Ga allereerst na hoe u er zelf tegenover staat. Indien u gelooft dat de patiënt zwak, lui of koppig is, zal hij of zij dat onveranderlijk merken en niet gemotiveerd zijn om iets ter verbetering te doen. Indien iemand die indruk krijgt, moet hij of zij bedenken datmensen met deze stoornis vaak enorm vermoeid zijn, ocs is echt een energievreter. Reken daarbij nog de bijwerkingen van de medicatie, en het is niet verwonderlijk dat de patiënt meer slaapt dan gewoonlijk.


 • Praat met de patiënt. Een vertrouweling hebben die openhartig en eerlijk is, is vaak de eerste stap voor de patiënt om de symptomen de baas te worden. Luisteren is van groot belang. Persoonlijk ben ik bvb bereikbaar voor mensen met ocs. Het is al voorgevallen dat iemand veel belde, gewoon om haar hart te luchten. Nadien zei ze dat ik een enorme steun was geweest. Erkenning van de problemen van de patiënt is heel belangrijk. Ook empathie kan helpen, je verplaatsen in de situatie waar de persoon zich in bevindt.


 • Trek geen vergelijkingen. Ocs uit zich in overweldigende impulsen die niet te vergelijken zijn met wat niet-patiënten ervaren. Het heeft daarom meestal geen zin te vertellen hoe u met uw impulsen omgaat. Zeggen dat u maar één keer iets controleert en dat het dan ok is, heeft geen zin.Bij u dringt de informatie door dat het ok is, bij iemand met ocs dringt die informatie niet meer door.


 • Help de patiënt zich reële doelen te stellen en die te bereiken. Kies een symptoom uit en stel een reeks doelen vast om het de baas te worden. Begin met het doel dat het minst moeilijk te bereiken is. Eén doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn niet langer dan een bepaalde tijd te douchen


 • Geef een compliment als er vooruitgang is. Prijzende woorden moedigen juist gedrag aan. Elke stap vooruit — hoe gering ook — is belangrijk. Geringe stappen opgeteld vormen later een grotere stap!


 • Als je iemand hebt in je naaste omgeving met ocs,spring dan eens binnen voor een gesprek, bel de persoon eens op, luister naar zijn/haar frustraties.Nodig hem of haar uit voor sociale activiteiten, want ocs heeft hier een zeer grote invloed op. Blijven buitenkomen is de boodschap!


 • Zeer belangrijk is de patiënt aanraden omrelevante boeken te lezenover ocs. Dit is ook voor de omgeving ten zeerste aangeraden om degene met ocs beter te kunnen begrijpen.


Ook interessant!


Interessante literatuur: 


Alles onder controle - dr. Lee Baer :

Het duiveltje van de geest (Dr Lee Baer) over agressieve dwanggedachten:

Leven met een dwangstoornis - Fred Sterk

Uit de greep van OCD - Jo Derisley (boek speciaal voor jongeren met ocs) :


As Good As It Gets , een meesterwerk :


Interessante websites:

 


www.ocdnet.nlwww.gedwangenis.bewww.medipedia.be


MediPedia is een medische encyclopedie voor het grote publiek.

U vindt er alle informatie over ziekten, hun diagnose, hun symptomen en de nieuwste behandelingen.

MediPedia bevat ook getuigenissen van patiënten, naasten en professionals, maar ook tests, actueel nieuws, beelden en videofragmenten.

 


www.tourette.be


Dit is een vereniging voor mensen met Gilles de la Tourette. Mensen met deze stoornis hebben meer kans op het ontwikkelen van ocs en hebben vaak familieleden die lijden aan ocs.

 www.adfstichting.nl


De Angst, Dwang en Fobiestichting bestaat reeds meer dan 50 jaar.


 

www.vind-een-psycholoog.bewww.vind-een-psycholoog.nlwww.vindeentherapeut.bewww.vind-een-therapeut.nl


zijn websites met adressen van psychologen, therapeuten volgens regio


 

www.invaliditeit.be: een site met allerlei informatie omtrent invaliditeit


 

www.vvm-vzw.be: een site van de Vereniging voor Verlegen Mensen.


 

www.ocdla.com

 


www.youtube.com/watch?v=rh8TLaXGvMs&feature=youtu.be: een animatiefilm omtrent OCSwww.melsrose.bewww.mijngezondheidsgids.nl/patientenverhaal-obsessive-compulsive-disorder-ocd/

een patiëntenverhaal OCD gepubliceerd door het gezondheidsplatform Mijn Gezondheidsgids.

Dit verhaal gaat over Peter (gefingeerde naam), hij weet sinds een tijdje dat hij OCD heeft. Hij heeft het er behoorlijk moeilijk mee maar probeert zichzelf wel te helpen door bijvoorbeeld te spinnen of de racefiets te pakken.unsplash